جمعه, 11 آبان 1397 ساعت 20:09

برگزاری هفدهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

 

هفدهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در روز پنجشنبه 26 مهر 1397 در دانشگاه صنعتی اصفهان تشکیل شد.

- در قسمت اول این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر مدرس هاشمی ریاست محترم و آقای دکتر امیدی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان، رئیس شورا و دبیران محترم کنگره از ساعت 10:30 الی 12:15 در محل دفتر ریاست دانشگاه تشکیل شد. ابتدا آقای دکتر تابش گزارشی از فعالیتهای انجمن و برنامه های دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب و دومین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتی را ارائه کردند. همچنین آقایان دکتر حیدرپور و دکتر چمنی دبیران محترم اجرایی و علمی کنگره نیز گزارشی از وضعیت مقالات و کمیته های اجرایی کنگره را بیان کردند. در ادامه ریاست محترم دانشگاه ضمن تشکر از فعالیتهای انجام شده دستورات لازم برای هماهنگی بخشهای مختلف دانشگاه و کمیته های اجرایی را صادر کردند. در ادامه جزئیات برنامه افتتاحیه نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

- قسمت دوم جلسه از ساعت 13:30 الی 16 با حضور مسئولین تیمهای اجرایی، رئیس شورا و دبیران محترم کنگره در محل دبیرخانه برگزار شد. در این جلسه گزارش فعالیت تیمهای مختلف ارائه و در خصوص مسائل مالی، کتاب و CD کنگره، نمایشگاه، بازدیدها، پذیرایی و اسکان و حمل و نقل میهمانان تصمیم گیری و هماهنگی لازم انجام شد.

- در قسمت سوم این جلسه که با حضور اعضای اصلی شورا از ساعت 16 الی 19 تشکیل شد جزئیات مراسم افتتاحیه و اختتامیه به اطلاع اعضا رسید. همچنین آخرین وضعیت مقالات و کتاب و CD  به اطلاع اعضا رسید. در ادامه آخرین وضعیت اعضای میزگردهای تخصصی و کلینیک صنعت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین وضعیت کارگاهها و شرکت کنندگان هر کارگاه بررسی و لیست شرکت کنندگان جدید هر کارگاه از سوی آبفای اصفهان به جلسه ارائه شد. سپس در باره محل بازدیدها، اسکان و حمل و نقل میهمانان تبادل نظر شد و میهمانانی که باید توسط آبفای اصفهان و دانشگاه صنعتی بعهده گرفته شوند مشخص شد. در انتها مقرر شد برای هماهنگی های نهایی تا زمان کنگره یک تا دو جلسه دیگر نیز برگزار شود.

 

 

 

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا