شنبه, 27 خرداد 1396 ساعت 21:35

انتشار چهارمین شماره در سال دوم نشریه علمی - ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضلاب

 

جدیدترین شماره نشریه علمی ترویجی انجمن منتشر شد:

علوم و مهندسی آب و فاضلاب، سال 2، شماره 4  

جهت دانلود به پیوست مراجعه فرمایید. 


 

نماد اعتماد الکترونیکی