شنبه, 20 آبان 1396 ساعت 12:15

برگزاری هجدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن

هجدهمین جلسه هییت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران روز چهارشنبه ۱۰ آبان ۹۶ برگزار شد. مباحث جلسه به شرح زیر بررسی شد:

۱. گزارش تشکیل شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران با حضور نمایندگان انجمن و دانشگاه صنعتی اصفهان و آبفای اصفهان مطرح و نظرات اعضا ارایه شد.

۲. گزارش پیشرفت کار برگزاری دومین همایش مدیریت مصرف و هدررفت آب و برنامه های همایش مطرح و اعضا نظرات خود در مورد جلسات افتتاحیه و میزگرد و کارگاه و نمایشگاه و تجلیل از پیشکسوتان ارایه کردند.

۳. نامه تهیه شده خطاب به وزیر جدید نیرو مطرح و تصویب شد.

۴. اولین شماره نشریه علوم وو مهندسی آب و فاضلاب به اعضا ارائه شد و دیدگاههای آنان مطرح شد.

۵. در رابطه با دستور کار مجمع عمومی سالانه در روز ۲۸ آذر نظرات اعضا مطرح شد.

۶. موارد پذیرش اعضای جدید تصویب شد.

۷. برنامه راهبردی ۵ ساله مورد تصویب نهایی قرار گرفت و برای تصویب نهایی به جلسه آینده مجمع عمومع ارجاع شد.