شنبه, 14 بهمن 1396 ساعت 10:10

کارگاه تخصصی تصفیه فاضلاب و دفع لجن با استفاده از سیستم های غیر متمرکز در جوامع کوچک

کارگاه تخصصی تصفیه فاضلاب و دفع لجن با استفاده از سیستم های غیر متمرکز در جوامع کوچک با حضور جمعی از متخصصین داخلی و خارجی در تاریخ 16 بهمن در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار میشود. 

جهت اطلاع از امکان حضور و صدور دعوتنامه با شماره 09106808909 تماس حاصل فرمایید.