شنبه, 12 خرداد 1397 ساعت 10:24

تشکیل هفتمین جلسه کمیته تخصصی "تلفات آب" انجمن آب و فاضلاب ایران

 

هفتمین جلسه کمیته تخصصی "تلفات آب" انجمن روز سه شنبه 8 خرداد 1397 با حضور اعضای محترم در محل دفتر انجمن تشکیل شد. در این جلسه برنامه کمیته در سال 1397 مطرح شد و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

- مقرر شد از سوی هر یک از اعضا اطلاعات تماس افراد دست اندر کار موضوع هدررفت آب در شرکتهای آبفا، شرکتهای مهندسین مشاور و پیمانکاران و سازندگان و دانشگاهها تهیه و از این افراد حقیقی و حقوقی برای عضویت در کمیته دعوت شود.

- پیشنهاد شد در اواخر سال برنامه یک روزه ای با حضور اعضای حقیقی و حقوقی کمیته با مسئولین وزارت نیرو برگزار شود و خط مشی مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب مورد بررسی قرار گیرد.

-   مقرر شد کارگروه بررسی تجربیات جهانی با مسئولیت آقای دکتر حریری تشکیل شود و به تدریج ضمن جستجو و مطالعه تجربیات جهانی در حوزه تلفات آب، مطالب مورد نیاز را در دسترس اعضای کمیته قرار دهد.

- مقرر شد عناوین و سیلابس های دوره های آموزش موجود در خصوص آب بدون درآمد توسط آقای دکتر جلیلی بررسی شده و پس از بازنگری در کمیته به مسئولین ذیربط وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور پیشنهاد شود.

- مقرر شد استانداردها و دستورالعملهای موجود در خصوص آب بدون درآمد بررسی شده و درصورت نیاز به بازنگری پیشنهادهای لازم به مسئولین ذیربط داده شود.

- مقرر شد در جلسه ای با حضور آقای مهندس پاکروح توانمندی های کمیته در موضوع آب بدون درآمد ارائه و به نحو مقتضی برای حل مشکلات موجود از آن بهره گیری شود.

 

نماد اعتماد الکترونیکی