شنبه, 23 تیر 1397 ساعت 11:18

یازدهمین جلسه شورای سیاستگزاری گنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب

یازدهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران روز یکشنبه 18 تیر 1397 با حضور نمایندگان انجمن آب و فاضلاب ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان و َشرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از ساعت 8 الی 12 در محل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تشکیل شد.

در این جلسه پس از ارائه گزارش کمیته های علمی و اجرایی، ادامه بحث بر روی عناوین و مدرسین کارگاهها و اعضای سه میزگرد تخصصی انجام شد. در ادامه برنامه ریزی های اولیه برای تیم های مختلف کمیته اجرایی به عمل آمد. همچنین در مورد ارتباط با شرکتها برای مشارکت علمی و مالی نیز تبادل نظر شد.

 

نماد اعتماد الکترونیکی