شنبه, 10 شهریور 1397 ساعت 10:12

سیزدهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

 

روزسه شنبه 30 مرداد 1397 با حضور نمایندگان انجمن آب و فاضلاب ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان و َشرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از ساعت 8 الی 12 در محل دانشگاه صنعتی تشکیل شد.

در قسمت اول این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی استان اصفهان برگزار شد در ابتدا اهداف و برنامه های کنگره به اطلاع حضار رسید و هریک از ارگان ها در مورد نقشی که می توانند در هر یک از برنامه های کنگره از قبیل ارائه مقالات، برگزاری کارگاهها و میزگردهای تخصصی، شرکت در نمایشگاه جانبی و ... به عهده گیرند اظهار نظر نمودند. در ادامه مقرر شد صورتجلسه این نشست برای اطلاع و اقدام از سوی استانداری اصفهان به کلیه دستگاهها ذیربط ابلاغ شود.

در ادامه این جلسه با حضور اعضای اصلی شورا، پس از ارائه گزارش کمیته های علمی و اجرایی، ابتدا گزارش وضعیت مقالات رسیده و نحوه داوری آنها و در ادامه بحث بر روی عناوین و مدرسین کارگاهها و اعضای سه میزگرد تخصصی انجام شد. همچنین برنامه ریزی های تکمیلی برای تیم های مختلف کمیته اجرایی و همچنینن کمیته اسکان انجام شد.

 

 

نماد اعتماد الکترونیکی