دوشنبه, 19 شهریور 1397 ساعت 10:59

ملاقات با رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب

در راستای مصوبه هیئت مدیره انجمن در خصوص گسترش ارتباط با مشاورین و سازندگان در حوزه صنعت آب و فاضلاب، روز جهارشنبه 14 شهریور 1397 از ساعت 10 الی 11 جلسه ای با حضور آقای دکتر تابش رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران و آقای مهندس مسگرپور رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب در محل این فدراسیون تشکیل شد. در این جلسه ابتدا آقای دکتر تابش سابقه ای از اهداف و ضرورت تشکیل انجمن، فعالیتهای آن در 3 سال گذشته و برنامه های آینده آن را ارائه کرده و خواستار ارتباط بیشتر انجمن با صاحبان صنعت از جمله فدراسیون صنعت آب شدند. در ادامه آقای مهندس مسگرپور نیز به معرفی اهداف و ساختار فدراسیون صنعت آب که شامل نمایندگان مشاورین، پیمانکاران و سازندگان صنعت آب در قالب اتاق بازرگانی می باشد پرداختند. در ادامه زمینه های مشترک همکاری دو طرف مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد پیش نویس تفاهم نامه همکاریهای مشترک تهیه و پس از تصویب مورد اجرا قرار گیرد. در پایان نیز مقرر شد فدراسیون از اعضای خود دعوت نماید در برنامه های دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران که در آبان سال جاری در اصفهان برگزار می شود همکاری و مشارکت فعال داشته باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی