جمعه, 11 آبان 1397 ساعت 19:49

برگزاری بیست و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران

 

بیست و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران روز پنجشنبه 3 آبان 1397 از ساعت 10:00 الی 11:00 در محل دفتر مجله آب و فاضلاب تشکیل و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

1-     گزارش جلسه 16 شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران ارائه و موارد زیر بررسی شد:

-        بررسی و اخذ نظرات در خصوص اعضای 3 میزگرد تخصصی و نحوه اداره آنها

-         بررسی و اخذ نظرات در خصوص موضوعات و مدرسین کارگاهها

-         اطلاع رسانی در خصوص اعضای شرکت کننده در نمایشگاه جانبی، کلینیک صنعت و محلهای بازدید تخصصی

-         گزارش تعداد پایان نامه های شرکت کننده در مسابقه پایان نامه برتر و روند داوری آنها

-         انتخاب نهایی پیشکسوت برتر

-         نحوه مشارکت دستگاههای اجرایی استان اصفهان

-         روند حمایت های مالی از کنگره

2-     گزارش روند چاپ شماره 1 سال 3 (بهار 1397) و ارائه نسخه چاپی نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب ارائه و با توجه به افزایش شدید هزینه های چاپ مقرر شد از این پس نشریه به صورت سیاه و سفید چاپ شود. همچنین مقرر شد برای اخذ آگهی از شرکتهای مختلف دعوت شود. بحث اخذ هزینه بابت چاپ مقالات مطرح شد و در شرایط فعلی به صلاح تشخیص داده نشد.

3-   گزارش واحد پذیرش مطرح و درخواست عضویت 3 عضو پیوسته، 1 عضو وابسته و 1 عضو حقوقی جدید به تصویب رسید.

4-  به دنبال ملاقات آقای دکتر تابش با مدیر دفتر خودکفایی صنعتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مقرر شد به منظور تحکیم ارتباط این دفتر با انجمن، تفاهم نامه ای مبادله شود و مدیر این دفتر نیز به عنوان عضو شورای سیاستگزاری نشریه انتخاب شد.

5-  گزارش اخذ نمره 801 و رتبه B در ارزیابی وزارت علوم برای سال 1396 مطرح شد و ضمن تبریک به اعضا مقرر شد روندی برای تثبیت وضعیت فعلی و همچنین مشخص کردن و تقویت حوزه هایی که جای کار بیشتری دارد اندیشیده شود. همچنین مقرر شد در طول برگزاری کنگره در قالب سخنرانی و بروشور وضعیت و رتبه انجمن اطلاع رسانی شود.

6- براساس پیشنهاد خانم دکتر باغبان مسئول راه اندازی کمیته تخصصی کیفیت آب، افراد زیر به عنوان هیئت موسسه کمیته مورد تایید قرار گرفتد: خانم دکتر باغبان، دکتر جلال حسن، دکتر بغدادی، مهندس محبی، مهندس شقاقی، مهندس واقفی، خانم مهندس امیرمظاهری، خانم مهندس مطلبی، دکتر ترابیان، خانم دکتر اکبری، مهندس قنادی، دکتر یمینی، دکتر کراچیان، دکتر غیاثی و خانم دکتر غلامی. مقرر شد پس از برگزاری کنگره جلسه هیئت موسس برگزار و نسبت به تعیین هیئت رئیسه و آغاز فعالیتهای کمیته اقدام شود.    

7- گزارش پرداخت بدهی آبفای تهران و اقدام به کسر حق بیمه بابت حضور اعضای آن در اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدررفت آب در آذر 96 پس از گذشت یکسال، مطرح و ضمن نارضایتی از عملکرد بخش مالی آبفای تهران و اصرار آن بر کسر حق بیمه بابت همه پرداختها، مقرر شد به ناچار با اخذ تسویه حساب از بیمه، بقیه مطالبات از آبفای تهران وصول شود ولی قبل از آن در صورت امکان با کارشناسان خبره بیمه مشورت شود.

8- با توجه به پایان اولین دوره هیئت مدیره انجمن روند فعالیتها، دستاوردها و نواقص عملکرد انجمن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در دوره جدید اعضا فعالیت و مشارکت بیشتری داشته باشند تا روند رو به رشد فعلی حفظ و تثبیت شود. همچنین در حوزه هایی که نمره کمتری بدست آمده برنامه ریزی بهتری انجام شود. در پایان نیز تمایل یا عدم تمایل اعضای فعلی برای کاندید شدن در دوره بعد مورد سوال قرار گرفت و افراد جدیدی که می توانند برای دوره بعدی کاندید شوند از طرف اعضا معرفی شدندو همچنین مقرر شد از اعضای فعلی انحمن نیز در این زمینه نظرخواهی شود.

9- مقرر شد کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسین در کنگره و مجمع حضور و مشارکت فعال داشته باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی