جمعه, 11 آبان 1397 ساعت 20:09

برگزاری هفدهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

 

هفدهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در روز پنجشنبه 26 مهر 1397 در دانشگاه صنعتی اصفهان تشکیل شد.

- در قسمت اول این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر مدرس هاشمی ریاست محترم و آقای دکتر امیدی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان، رئیس شورا و دبیران محترم کنگره از ساعت 10:30 الی 12:15 در محل دفتر ریاست دانشگاه تشکیل شد. ابتدا آقای دکتر تابش گزارشی از فعالیتهای انجمن و برنامه های دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب و دومین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتی را ارائه کردند. همچنین آقایان دکتر حیدرپور و دکتر چمنی دبیران محترم اجرایی و علمی کنگره نیز گزارشی از وضعیت مقالات و کمیته های اجرایی کنگره را بیان کردند. در ادامه ریاست محترم دانشگاه ضمن تشکر از فعالیتهای انجام شده دستورات لازم برای هماهنگی بخشهای مختلف دانشگاه و کمیته های اجرایی را صادر کردند. در ادامه جزئیات برنامه افتتاحیه نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

- قسمت دوم جلسه از ساعت 13:30 الی 16 با حضور مسئولین تیمهای اجرایی، رئیس شورا و دبیران محترم کنگره در محل دبیرخانه برگزار شد. در این جلسه گزارش فعالیت تیمهای مختلف ارائه و در خصوص مسائل مالی، کتاب و CD کنگره، نمایشگاه، بازدیدها، پذیرایی و اسکان و حمل و نقل میهمانان تصمیم گیری و هماهنگی لازم انجام شد.

- در قسمت سوم این جلسه که با حضور اعضای اصلی شورا از ساعت 16 الی 19 تشکیل شد جزئیات مراسم افتتاحیه و اختتامیه به اطلاع اعضا رسید. همچنین آخرین وضعیت مقالات و کتاب و CD  به اطلاع اعضا رسید. در ادامه آخرین وضعیت اعضای میزگردهای تخصصی و کلینیک صنعت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین وضعیت کارگاهها و شرکت کنندگان هر کارگاه بررسی و لیست شرکت کنندگان جدید هر کارگاه از سوی آبفای اصفهان به جلسه ارائه شد. سپس در باره محل بازدیدها، اسکان و حمل و نقل میهمانان تبادل نظر شد و میهمانانی که باید توسط آبفای اصفهان و دانشگاه صنعتی بعهده گرفته شوند مشخص شد. در انتها مقرر شد برای هماهنگی های نهایی تا زمان کنگره یک تا دو جلسه دیگر نیز برگزار شود.

 

 

 

نماد اعتماد الکترونیکی