چهارشنبه, 12 دی 1397 ساعت 17:40

امضای دو تفاهم نامه و گسترش فعالیتهای انجمن آب و فاضلاب ایران

به نام خدا

در راستای گسترش فعالیتهای انجمن و ارتباط و همکاری متقابل با دیگر انجمن ها، دو تفاهم نامه همکاری بین انجمن آب و فاضلاب ایران و انجمن هیدرولیک و همچنین انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ایران "ستصا" به امضای طرفین رسید و مبادله شد.

امید است با عملیاتی شدن این تفاهم نامه ها زمینه همکاری متقابل و هم افزایی بیشتر نیروها در راستای اهداف مشترک، بیش از پیش فراهم شود.

نماد اعتماد الکترونیکی