هشتمین جلسه شورای سیاستگزاری "دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت" در روز یکشنبه 17 شهریور 1398 در محل دبیرخانه تشکیل شد. در این جلسه ابتدا گزارش مسئول دبیرخانه در مورد فعالیتهای انجام شده، ارائه شد. سپس دستور جلسه 25 شهریور کمیته علمی تعیین و در مورد فرم داوری مقالات بحث شد. در ادامه مدیر اجرایی همایش در خصوص تقسیم وظایف بین دبیرخانه و کمیته اجرایی نظرات خود را ابراز نمودند. در انتها نقشه نمایشگاه جانبی مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد در سایت همایش اعلان شود.

 

عناوين اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو (شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور و شرکت هاي زيرمجموعه) در سال 1398 در فایل پیوست ارائه شده است. لطفا جهت دانلود به پیوست مراجعه فرمایید. 

عناوين اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو (شرکت مديريت منابع آب و شرکت هاي زيرمجموعه) در سال 1398 در فایل پیوست ارائه شده است. لطفا جهت دانلود به پیوست مراجعه فرمایید. 

 

هفتمین جلسه شورای سیاستگزاری "دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت" در روز سه شنبه 5 شهریور در محل دبیرخانه تشکیل شد. در این جلسه ابتدا ضمن استقبال از معرفی سرکار خانم دکتر زهرایی بعنوان نماینده وزارت نیرو، از ارسال فرخوان توسط ایشان برای شرکت های تابعه وزارت نیرو تشکر شد و مقرر شد برای حضور حداقل دو نفر از هریک از دفاتر مرتبط تمامی شرکت های آبفای شهری و روستایی و آب منطقه ای استان ها و دیگر شرکت های تابعه وزارت نیرو پیگیری های لازم انجام شود.

 

همچنین پس از گزارش مسئول دبیرخانه در مورد فعالیتهای انجام شده، دبیر اجرایی همایش نیز گزارش فعالیتهای کمیته های اجرایی را ارائه کردند.

 

در ادامه در مورد فعال سازی کمیته علمی برای تکمیل و نهایی کردن موضوعات و اعضای میزگردهای تخصصی و کارگاه ها تصمیم گیری شد.

 

 

 

خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره چهل (تیر 98)

 

 

پیرو درخواست رئیس هیئت مدیره انجمن از مقام محترم وزارت نیرو برای مشارکت فعال در دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب، طی نامه ای از سوی معاون محترم آب و آبفای وزارت نیرو سرکارخانم دکتر زهرایی بعنوان نماینده این وزارتخانه در شورای سیاستگزاری همایش معرفی شدند.

 

پنجمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف در روز شنبه 19 مرداد در دانشکده فنی دانشگاه تهران تشکیل شد. در این جلسه پس از استماع گزارش دبیرخانه در مورد موضوع و نرخ کارگاهها و همچنین نحوه جذب حامیان تبادل نظر شد.

ششمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف نیز با حضور نمایندگان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت مدیریت منابع آب ایران در روز یکشنبه 20 مرداد در دانشکده فنی دانشگاه تهران تشکیل شد. در این جلسه رئوس فعالیتهای دبیرخانه از بدو تشکیل تاکنون به اطلاع نمایندگان دستگاههای اجرایی رسید. در ادامه در خصوص نحوه همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت مدیریت منابع آب ایران برای جلب مشارکت علمی (بخصوص تجربیات کاربردی) و حمایت مالی شرکتهای تابعه تبادل نظر شد. در ادامه لیست اولیه میزگردها، کارگاهها و کلینیک صنعت مطرح و ضمن دریافت نظر اعضا مقرر شد دفاتر مرتبط با بازیافت آب در این دو شرکت نظرات و پیشنهادات خود را در اسرع وقت ارائه نمایند. در ادامه پیشنهاد شد از اعضای دیگر دستگاههای اجرایی نیز برای شرکت در جلسه دعوت شود.

Page 1 of 42

نماد اعتماد الکترونیکی